Uznanie wykształcenia

Instytucją odpowiedzialną za uznanie wykształcenia zdobytego poza granicami Norwegii jest NOKUT.W zależności od wymogów pracy w danych branżach można wyróżnić wykształcenia, które podlegają obowiązkowi uznania oraz te które zależne są od wnioskodawcy. Do zawodów, które wymagają uznania kwalifikacji należą min. adwokat, radca prawny, personel medyczny w tym lekarz, pielęgniarka oraz stomatolog, księgowy, weterynarz, marynarz, technik, pilot. W przypadku zawodów regulowanych oprócz nostryfikacji dyplomu należy uzyskać zatwierdzenie w odpowiedniej radzie, organie. Pomimo iż prawo nie przewiduje wymogu uznania w niektórych branżach posiadanie dokumentu potwierdzającego dany zawód/wykształcenie ułatwia znalezienie pracy oraz przyczynia się do wyższej stawki godzinowej.

Wykształcenie wyższe może być zawsze nostryfikowane natomiast średnie/zawodowe jeżeli znajduje się na liście profesji podlegających uznaniu. Lista ta jest zamknięta i na dzień 01.03.2019 znajdują się na niej: betoniarz, mechanik samochodowy, mechanik maszyn przemysłowych, rzeźnik, masarz, fryzjer, dermatolog, kucharz, murarz, cieśla meblowy, stolarz, tapicer, hydraulik, szklarz.

NOKUT uznaje zawód/wykształcenie jeżeli spełnia on normy przewidziane w norweskim prawie. Oznacza to iż lata nauki, praktyki, punkty zdobyte na studiach muszą odpowiadać ilości, którą można porównać do norweskich wymogów edukacyjnych.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wnioskach poniżej.

WNIOSEK

o nostryfikację
DYPLOMU

WNIOSEK

o uznanie
ZAWODU