Wniosek o ubezpieczenie E106/E109

Osoby pracujące w Norwegii oraz członkowie ich rodzin, również zamieszkujący za granicą, są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli wnioskodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne – Trygdeavgift. Osoby takie mają prawo do korzystania z usług medycznych w kraju stałego miejsca zamieszkania znajdującego się na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego w tym w Polsce. Aby korzystać z tego prawa muszą otrzymać zaświadczenie od urzędu HELFO potwierdzające posiadane ubezpieczenie. W tym celu należy złożyć odpowiednie podanie, a następnie dostarczyć otrzymane dokumenty do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiednio właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeden z egzemplarzy ostemplowany przez NFZ trzeba odesłać z powrotem do HELFO. Okres ważności takiego ubezpieczenia wynosi z reguły 2 lata i jest zależny od norweskiego organu wydającego.

Ze względu na stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy można wyróżnić dwa druki E106 oraz E109. Pierwszy z nich odnosi się do osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Norwegii. Drugi przeznaczony jest dla osób mających stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, podczas gdy członkowie rodziny znajdują się w innym kraju EOG.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o ubezpieczenie zdrowotne
E106/E109