Karta ubezpieczenia zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – Europeisk Helsetrygdkort, jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z niezbędnej pomocy medycznej podczas krótkotrwałego pobytu poza granicami Norwegii. Warunkiem otrzymania karty jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne – Trygdeavgift. Można ją również zamówić dla członków rodziny wnioskodawcy w tym współmałżonka, konkubenta, konkubiny, dzieci poniżej 18 roku życia oraz dzieci powyżej 18 lat jeżeli sprawuje się nad nimi opiekę.

Okres ważności karty wynosi 3 lata. Można z niej skorzystać podczas pobytu w jednym z krajów EOG oraz Szwajcarii. Pokrywa ona koszt usług medycznych wyłącznie w placówkach publicznej służby zdrowia. Na otrzymanie karty czeka się do 10 dni roboczych. Karta jest imienna, a skorzystać z niej może tylko osoba na która została wystawiona.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
Europeisk Helsetrygdkort