Zasiłek rodzinny Barnetrygd

Zasiłek rodzinny – Barnetrygd przysługuje rodzicom, będących członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, na każde z dzieci miesiąc po narodzinach(lub miesiąc po rozpoczęciu pracy w Norwegii) do ukończenia 18 roku życia. Zasiłek wypłacany jest za każdy miesiąc członkostwa, jego przerwanie a następnie wznowienie powoduje za każdym razem miesiąc karencji.

Ze względu na przepisy dotyczące ustalania pierwszeństwa kraju wypłaty świadczenia należy mieć na uwadze sytuację, gdy drugi rodzic pracuje w Polsce, gdzie mieszka wraz z dziećmi. Należy wówczas złożyć w pierwszej kolejności wniosek o świadczenie 500+, a następnie o Barnetrygd. Różnica między nimi zostanie wypłacona z Norwegii.

Istnieje możliwość ubiegania się o rozszerzony zasiłek, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci. Pod pojęciem tym mieszczą się min. osoby rozwiedzione, żyjące w separacji ponad 6 miesięcy, jak również osoby mające pełną opiekę w sytuacji, gdy drugi rodzic się jej zrzekł, została mu odebrana przez sąd lub nie może jej wykonywać.

Zasiłek wypłacany jest do 3 lat wstecz licząc od dnia złożenia wniosku. Wysokość świadczenia podstawowego na dzień 01.03.2019 wynosi 1054 nok na miesiąc, rozszerzonego dodatkowe 1054 nok na miesiąc. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci do lat trzech, można po spełnieniu określonych warunków otrzymać dodatek w wysokości 660 nok na miesiąc.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o zasiłek rodzinny
Barnetrygd