Becikowe Engangsstønad

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga – Engangsstønad jest świadczeniem, o które można się ubiegać z okazji narodzin dziecka lub jego adopcji. Przysługuje ono rodzicom, którzy nie nabyli prawa do zasiłku rodzicielskiego – Foreldrepenger, a byli członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych w momencie narodzin bądź adopcji.

Świadczenie to może zostać wypłacone jednemu z rodziców:

  • matce dziecka, w przypadku narodzin lub adopcji dziecka poniżej 15 roku życia, gdy nie wypracowała prawa do zasiłku macierzyńskiego
  • ojcu dziecka, w przypadku narodzin lub adopcjigdy przejął onopiekę nad dzieckiem, bądź adoptował dziecko samodzielnie

Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w 22 tygodniu ciąży, a w przypadku adopcji/przejścia pełni praw rodzicielskich w momenciegdy data zdarzenia została zatwierdzona. Aby nie utracić prawa do zapomogi wniosek musi zostać złożony nie później niż 6 miesięcy po narodzinach, adopcji. Zapomoga może zostać najwcześniej wypłacona w 26 tygodniu ciąży.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i jest wypłacane na każde z dzieci urodzonych/adoptowanych. Wysokość zapomogi na dzień 01.01.2019 wynosi 83 140 nok. Kwota ta jest wolna od podatku.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

wniosek o Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga
Engangsstønad