Standardfradrag 10%

Prawo odliczenia podatkowego 10% tzw. Standardfradrag, dotyczy obcokrajowców pracujących na terenie Norwegii przez pierwsze dwa lata od momentu uznania za rezydenta podatkowego. Uznanie za rezydenta podatkowego następuje w dwóch przypadkach:

  1. kiedy osoba przebywa w Norwegii przez okres dłuższy niż 183 dni w okresie 12 miesięcy
  2. kiedy osoba przebywa w Norwegii przez okres dłuższy niż 270 dni w okresie 36 miesięcy 

Oznacza to, iż w szczególnych przypadkach można korzystać z odliczenia przez kilka lat. Powyższe odliczenie jak sama nazwa wskazuje wynosi 10% od dochodu brutto, ale nie może przekraczać 40 000 koron. Ponadto skorzystanie z niego wyklucza możliwość innych odliczeń przewidzianych prawem z wyjątkiem:

  • kosztu uzyskania przychodu – Minstefradrag
  • podstawowego odliczenie przyznawanego wszystkim podatnikom – Personfradrag
  • wpłat na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny w stosunku pracy
  • składek na związki zawodowe

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o odliczenie podatkowe 10%
Standardfradrag