Odwołanie podatkowe

Rozliczenie zeznań podatkowych w Norwegii odbywa się do dnia 30 kwietnia danego roku w przypadku osób fizycznych. Jeżeli do tego czasu nie złoży się zeznania podatkowego wówczas urząd skarbowy rozliczy podatnika sam na podstawie posiadanych danych. Zdarza się, iż takie rozliczenie posiada błędy, wynikające głównie z braku zarejestrowanych informacji w norweskim systemie podatkowym.

Prawo dopuszcza złożenie skargi na rozliczenie podatkowe w terminie 6 tygodni od daty decyzji bądź od otrzymania rozliczenia – Skatteoppgjør.

Korektę rozliczenia podatkowego można składać również po upływie terminu, o którym mowa wyżej, ale jest to obłożone pewnymi wymogami ze względu na upływ czasu. Można wyróżnić dwa dodatkowe terminy przewidziane przez przepisy prawa podatkowego. Jednym z nich jest okres 3 letni od daty, kiedy należało złożyć rozliczenie podatkowe – Skattemelding, drugim z nich jest okres 10 letni. Różnica między w/w terminami przekłada się głównie na szansę powodzenia uznania korekty. Po okresie 3 letnim są one mniejsze i obwarowane dodatkowymi wymogami dotyczącymi odwołania i jego podstawy. W praktyce, pomimo powyższego, większość korekt zeznania podatkowego złożonych w odpowiedni sposób, popartych dokumentami jest rozpatrywana pozytywnie.

W zależności od rodzaju odwołania, należy wraz z korektą dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wnioskach dotyczących rozliczeń podatkowych Status Pendler/Standardfradrag 10%/rozliczenie zwykłe.