Karta podatkowa

Karta podatkowa zwana Skattekort, jest dokumentem elektronicznym który pokazuje ilość podatku jaka zostanie pobrana przez pracodawcę z wypłaty. Dokumentu tego nie trzeba dostarczać do pracodawcy, który ma obowiązek pobrać go samodzielnie poprzez system Altinn. Sytuacja jest identyczna w przypadku zmiany karty.

Kartę podatkową można zmienić w dowolnym momencie. Do zmiany karty w systemie elektronicznym wymagane jest posiadanie kodów MinID. Po danym roku kalendarzowym ewentualne niedopłaty bądź nadpłaty zostają uregulowane wraz z rozliczeniem podatku za cały rok. Dotyczy to również sytuacji, kiedy pracodawca potrącił 50% zaliczki podatkowej. Do sytuacji takiej dochodzi, gdy karta podatkowa nie była wystawiona. 

Obcokrajowcy, którzy zamawiają kartę po raz pierwszy, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w urzędzie podatkowym w celu kontroli tożsamości. Kontrola taka jest przeprowadzana również w przypadku pierwszego zamówienia karty podatkowej przez pracodawcę.

W przypadku posiadania kilku pracodawców, należy jednego z nich określić jako głównego. Wiąże się to z różnicami zaliczek podatkowych jakie będą pobierane u każdego z nich.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o
Kartę podatkową