Zmiana adresu

Do Urzędu Ewidencji Ludności – Folkeregisteret należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania. Obejmuje to przeprowadzkę do Norwegii, zmianę miejsca zamieszkania w Norwegii, zmianę adresu do korespondencji oraz wyjazd z Norwegii na okresy dłuższe niż sześć miesięcy.

Zgłoszenie przeprowadzki do Norwegii może nastąpić po okresie pobytu dłuższym niż sześć miesięcy i wiąże się z otrzymaniem nowego, stałego numeru personalnego Fødselsnummer.

Osoby które nie zamierzają pracować w Norwegii dłużej niż sześć miesięcy, nie muszą zgłaszać zmiany adresu zamieszkania, ale zobowiązane są wystąpić o wydanie karty podatkowej. Wiąże się to z koniecznością osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym w celu weryfikacji dokumentu tożsamości. 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania na terenie Norwegii, zgłoszenia należy dokonać również na poczcie w celu otrzymywania korespondencji pod nowy adres. Brak takiej informacji wiąże się z tym, iż poczta nie będzie przekierowywana.

Zgodnie z przepisami prawa, zmiana adresu powinna zostać zgłoszona w ciągu ośmiu dni od dnia przeprowadzki.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o zmianę adresu
Folkeregisteret