Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych – Dagpenger ma za zadanie częściowo zastąpić dotychczasowy dochód w okresie poszukiwania nowej pracy. Z zasiłku tego mogą skorzystać również osoby, których czas pracy został zredukowany o ponad połowę, a także Ci którzy są na zwolnieniu tymczasowym tzw. permittering.

Głównym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest zarejestrowanie się na stronie Urzędu pracy i opieki społecznej – NAV, jako osoba poszukująca pracy. W przypadku braku takiej rejestracji, osobie nawet spełniająca pozostałe kryteria wymagane przepisami prawa nie zostanie przyznane świadczenie.

Pozostałe warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych są następujące:

  1. Zredukowany czas pracy o ponad 50%
  2. Wypracowany minimalny dochód przewidziany przepisami, który za ostatnie 12 miesięcy musi być większy niż 1,5G (149 787 nok) bądź za ostatnie 36 miesięcy 3G (299 574 nok), 1G jest to kwota bazowa – zmienna stosowana do różnego rodzaju wyliczeń w Norwegii, na dzień 01.05.2019 wynosi 99 858 nok
  3. Legalny pobyt w Norwegii
  4. Spełnianie warunków osoby poszukującej pracy, w tym wysyłanie kart meldunkowych co 14 dni

Wniosek o przyznanie zasiłku można złożyć najwcześniej na 7 dni przed utratą dochodu. Wysłanie wniosku winno nastąpić nie później niż pierwszego dnia po zarejestrowaniu się w serwisie NAV jako osoba poszukująca pracy, jako że od 01.07.2019 świadczenie nie przyznaje się z datą wsteczną.

W zależności od wysokości uzyskanych dochodów za ostatnie 12 miesięcy lub średniej za ostatnie 36 miesięcy, zasiłek może zostać przyznany na okres 104 tygodni, gdy dochód był równy/wyższy niż 2G (199 716 nok), bądź 52 tygodnie, gdy dochód był niższy niż 2G.

Dla osób przebywających na zwolnieniu tymczasowym od 01.01.2019 okres ten został skrócony do 26 tygodni.

Kwota jaką można otrzymać odpowiada 62,4% dochodów za ostatnie 12 miesięcy bądź średniej z ostatnich 36 miesięcy. Pojęcie dochodu jest tutaj szeroko rozumiane i obejmuje min. świadczenia chorobowe, opiekuńcze, pieniądze otrzymywane podczas urlopu macierzyńskiego. Dochód z własnej działalności gospodarczej Enkeltpersonforetak nie wlicza się. W przypadku osób posiadających dzieci do 18 roku życia na utrzymaniu, można otrzymać dodatkowo 17 nok na każde z nich pięć razy w tygodniu.

Istnieje możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju strefy EOG w tym do Polski. Z takiej możliwości można skorzystać tylko raz, a czas pobierania zasiłku poza granicami Norwegii nie może przekroczyć 3 miesięcy. Po tym okresie należy wrócić i zameldować się w NAV celem kontroli oraz kontynuacji pobierania świadczenia. Wniosek o przeniesienie zasiłku do innego kraju należy złożyć nie później niż 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wnioskach poniżej.

WNIOSEK

o zasiłek dla bezrobotnych
Dagpenger

WNIOSEK

o przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych do Polski
Dagpenger