Rejestracja UDI

Zgodnie z prawem, każda osoba przyjeżdżającą do Norwegii z kraju UE/EOG musi się zgłosić na komisariat policji w celu rejestracji pobytu, jeżeli przebywa/ma zamiar przebywać w kraju dłużej niż 3 miesiące. Najpierw musi się zarejestrować i umówić na wizytę przez stronę Urzędu Emigracyjnego, a następnie udać się w umówionym terminie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów i ich weryfikacji. 

Potwierdzeniem rejestracji pobytu jest dokument zwany Registreringsbevis, który wystawia komisariat policji w dniu weryfikacji dokumentów. 

Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno osób podejmujących pracę, prowadzących działalność gospodarczą, studentów a także członków rodzin osób w/w w ramach tzw. procedury łączenia rodzin. 

Jeżeli osoba posiadająca Registreringsbevis przebywa poza granicami Norwegii dłużej niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, traci prawo pobytu i procedura rejestracji musi zostać powtórzona. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pobyt poza granicami Norwegii związany był z ciążą, poważną chorobą, studiami, pobieraniem nauk zawodowych czy służbą wojskową. Wówczas okres ten wydłużony jest do 12 miesięcy. 

Po pięciu latach pobytu w Norwegii istnieje możliwość uzyskania Prawa Stałego Pobytu. Daje to możliwość przebywania w kraju przez czas nieokreślony, nawet jeżeli podstawy wydania Registreringsbevis nie mają już zastosowania. Oznacza to, iż mając Varig oppholdsrett mamy min. prawo do zasiłków socjalnych w przypadku braku środków do życia.  

Od okresu pięcioletniego istnieją wyjątki. W zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o pobyt stały, prawo przewiduje okresy skrócone do trzech a nawet dwóch. 

Uzyskanie w/w prawa jest obarczone większymi wymogami i decyzja Urzędu Emigracyjnego może być negatywna jeżeli uzna, iż jego zdaniem nie spełniamy wymagań nałożonych przez prawo. 

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wnioskach poniżej:

WNIOSEK

o rejestrację
Pobytu stałego

WNIOSEK

o pozwolenie
na pracę