Spółka kapitałowa AS

Spółka kapitałowa – Aksjeselskap jest osobą prawną, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy do wysokości kapitału zakładowego. Norweskie prawo spółek ustanowiło pułap minimalny na 30 000 nok.

W odróżnieniu od spółek ANS/DA właściciele firmy mogą zostać w niej zatrudnieni. Zyskują wówczas takie same prawa socjalne jak zwykli pracownicy. Firma może być prowadzona przez jedną osobę, która jest członkiem zarządu. Spółka ma obowiązek organizowania zebrań walnego zgromadzenia przynajmniej raz do roku oraz dostarczania rocznego sprawozdanie finansowe do odpowiedniego rejestru – Regnskapsregisteret. Firma musi posiadać norweski adres. Księgowym spółki może być tylko autoryzowana osoba znajdująca się w rejestrze księgowych zatwierdzonych w Norwegii.

Niewątpliwą zaletą wyboru takiej formy jest brak odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, możliwość stworzenia kapitału zakładowego kosztem niskich podatków oraz bycia zatrudnionym we własnej firmie. Po stronie minusów można wymienić wymóg kapitału startowego oraz formalności związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej.

Spółkę należy zarejestrować w Foretaksregisteret, składając odpowiedni wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym wpłacenie kapitału startowego, dzięki czemu uzyskuje się numer organizacyjny. Rejestracja podlega opłacie jednorazowejwynoszącej 5570 nok w przypadku rejestracji w formie elektronicznej oraz 6797 nok w przypadku rejestracji w formie papierowej.

Spółka musi posiadać zarząd składający się minimum z jednej osoby pełniącej rolę przewodniczącego zarządu. W praktyce oznacza to, iż jedynym właścicielem oraz osobą zarządzającą spółką może być ta sama osoba.

Inspekcja pracy Arbeidstilsynet wymaga od niektórych firm, w zależności od branży, wystąpienia o pozwolenie w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dotyczy to min. branży sprzątającej oraz firm zajmujących się wynajmem pracowników.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o rejestrację
SPOŁKI KAPITAŁOWEJ AS