Spółka bezkapitałowa ANS/DA

Spółka bezkapitałowa – Ansvarligselskap jest rodzajem działalności gospodarczej, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy swoim majątkiem. Ze względu na stopień odpowiedzialności można wyróżnić ANS oraz DA.

ANS jest spółką, w której udziałowcy mają solidarną, nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Wierzyciel decyduje którego ze wspólników pociągnąć do odpowiedzialności w przypadku długu firmy.

DA jest spółką, w której udziałowcy mają nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, ale tylko do wysokości swojego udziału. W przypadku długu firmy, wierzyciel może żądać jego spłaty od poszczególnych wspólników w częściach ustalonych w umowie spółki.

W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej – EPF, spółki w/w zobligowane są do posiadania przynajmniej 2 udziałowców, mogą nimi być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Firma musi posiadać norweski adres. Właściciele nie są przez prawo traktowani jako pracownicy firmy i nie mogą być w niej zatrudnieni. Spółka może jednak zatrudniać inne osoby.

Niewątpliwą zaletą wyboru takiej formy jest brak wymogu wkładu pieniężnego oraz możliwość stworzenia kapitału zakładowego kosztem niskich podatków. Po stronie minusów można wymienić odpowiedzialność osobistą oraz mocno ograniczone prawa socjalne w porównaniu z osobą zatrudnioną.

Spółkę należy zarejestrować w Foretaksregisteret, składając odpowiedni wniosek wraz z umową spółki, dzięki czemu uzyskuje się numer organizacyjny. Rejestracja podlega opłacie jednorazowej wynoszącej 2250 nok w przypadku rejestracji w formie elektronicznej oraz 2832 nok w przypadku rejestracji w formie papierowej.

Inspekcja pracy Arbeidstilsynet wymaga od niektórych firm, w zależności od branży, wystąpienia o pozwolenie w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dotyczy to min. branży sprzątającej oraz firm zajmujących się wynajmem pracowników.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o rejestrację
SPÓŁKI BEZKAPITAŁOWEJ ANS/DA