Firma jednoosobowa EPF

Firma jednoosobowa – Enkeltpersonforetak jest działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek. Właściciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń. Może ją prowadzić tylko pełnoletnia osoba fizyczna mająca adres w Norwegii. Dochód z działalności może zostać podzielony między współmałżonków. Właściciel nie jest przez prawo traktowany jako pracownik firmy, ale może zatrudniać innych.

Niewątpliwą zaletą wyboru takiej formy jest łatwość w jej prowadzeniu oraz brak wymogu kapitału startowego, nie ma również obowiązku posiadania autoryzowanego księgowego. Po stronie minusów można wymienić odpowiedzialność osobistą oraz mocno ograniczone prawa socjalne w porównaniu z osobą zatrudnioną.

W Norwegii istnieje wiele różnych rejestrów, w których przedsiębiorca musi się zarejestrować w określonej sytuacji. Zgłoszenie otworzenia firmy jednoosobowej następuje do Enhetsregisteret co umożliwia uzyskanie numeru organizacyjnego i jest darmowe.

Ze względu na wymogi prawne część firm ma obowiązek rejestracji również wForetaksregisteret, to z kolei związane jest z wniesieniem koniecznej opłaty jednorazowej wynoszącej 2250 nok w przypadku rejestracji w formie elektronicznej oraz 2832 nok w przypadku rejestracji w formie papierowej. Do sytuacji takiej dochodzi, gdy firma jest instytucją płatniczą, zajmuje się handlem, działalnością związaną z zastawem lub zatrudnia więcej niż 5 osób pracujących min. 20 godzin tygodniowo.

Inspekcja pracy Arbeidstilsynet wymaga od niektórych firm, w zależności od branży, wystąpienia o pozwolenie w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dotyczy to min. branży sprzątającej oraz firm zajmujących się wynajmem pracowników.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o rejestrację
FIRMY JEDNOOSOBOWEJ EPF