Pomoc prawna

Główne problemy, z jakimi przychodzi się zetknąć firmą działającym na rynku norweskim, wynikają z nieznajomości prawa. Osoby prowadzące firmy nie muszą znać wszystkich regulacji, ale muszą je przestrzegać – Ignorantia legis non exculpat, nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Odnosi się to nie tylko do wymogów stawianych pracodawcą w zakresie obowiązkowych świadczeń czy ubezpieczeń, ale przede wszystkim przepisów odnoszących się do poszczególnych branż.

Pracodawcy często nieświadomie nieprzestrzegają prawa pracy, przedsiębiorcy w branży budowlanej nie mają odpowiednich pozwoleń, a firmy sprzątające umów z przyzakładową służbą zdrowia – Bedriftshelsetjeneste. W takich sytuacjach w wyniku kontroli ze strony państwowej inspekcji pracy – Arbeidstilsynet, grozi firmie nie tylko upomnienie czy kara finansowa, w skrajnych wypadkach działalność przedsiębiorstwa może zostać wstrzymana. Nigdy nie jest za późno, aby skorygować błędy i działać zgodnie z literą prawa, należy jednak zwrócić się do kogoś kto nam je wskaże i znajdzie rozwiązanie adekwatne do problemu.

W Norwegii umowy ustne mają taką samą moc prawną jak pisemne, pomimo tego często dochodzi do konfliktów wynikających z nieścisłości językowych. Nagminnie spotykamy się z tym zwłaszcza w branży budowlanej, gdzie najprostszy błąd może być bardzo kosztowny. Konsument jest lepiej chroniony przez prawo niż przedsiębiorca, na którym to spoczywa obowiązek dowodowy w razie konfliktu. Umowa pisemna jest podstawą, która zabezpiecza przedsiębiorcę przed nieuczciwym zleceniodawcą.

Firma Rådgivning Trochim oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców w różnych branżach, dziedzinach, sytuacjach w jakich Państwa przedsiębiorstwo znalazło się. Sprawdzanie umów, tworzenie kontraktów, rozwiązywanie konfliktów w formie mediacji lub kierowanie spraw do dalszego postępowania. Jest to tylko niewielki zarys spraw, w których służę pomocą.