Kursy HMS

Norweskie prawo pracy – Arbeidsmiljøloven określa wymogi jakie pracodawca musi spełnić w zakresie dotyczącym zdrowia pracownika, środowiska pracy i bezpieczeństwa w miejscu jej wykonywania. Wiąże się to z kolei z systematycznymi działaniami w w/w obszarach, mającymi na celu zagwarantować przestrzeganie przepisów oraz ochronę pracobiorcy.

Osoby prowadzące firmę w Norwegii, zatrudniające innych są zobowiązane posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie wyznaczonym prawem. Każdy z pracodawców musi posiadać zdany kurs BHP zwany HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Obowiązek ten dotyczy wielu branż, a sam kurs powinien być dopasowany do danej działalności jaką firma wykonuje. Podobnie jest w przypadku kierowników, którzy winni posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, a co za tym idzie przejść kurs w niezbędnym zakresie.

Posiadanie kursu nie zamyka sprawy, a jest punktem wyjściowym do dalszej pracy jaką należy wykonywać dbając o bezpieczeństwo pracowników i ich zdrowie. Bez względu na branżę, praca w tym zakresie powinna być prowadzona systematycznie i dostosowana do ryzyka jakie wiąże się z obowiązkami poszczególnych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. To z kolei prowadzi do wymogu posiadania odpowiednich ciuchów, sprzętu ochronnego, a także szkoleń. Są one wymagane wszędzie tam, gdzie niewłaściwe korzystanie z maszyn/narzędzi może spowodować uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu.

Obowiązki związane z bezpieczeństwem dotyczą również samych pracowników, którzy w sposób czynny winni brać udział we wdrażaniu systemów BHP opracowanych w firmie. W przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 10 osób istnieje obowiązek posiadania przedstawiciela ds. bezpieczeństwa – Verneombud, który musi przejść kurs BHP. W mniejszych firmach istnieje możliwość zawarcia umowy, na okres do dwóch lat, wyznaczającej osobę reprezentującą pracowników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kursem BHP dla swoich pracowników zapraszam do kontaktu celem ustalenia branży, ilości osób oraz możliwości jego przeprowadzenia online bądź stacjonarnie.

W niedalekiej przyszłości pojawi się możliwość zrobienia kursu online za pośrednictwem naszej strony wykorzystując program stworzony w tym celu.